Καινοτομία στον Πολιτισμό

Προετοιμασία και υλοποίηση Ψηφιακών Εφαρμογών για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος, καθώς και για την προώθηση του Τουρισμού.

Η φιλοσοφία μας

Η βασική ιδέα της Aegean Solutions είναι η υιοθέτηση ενός Disruption Model, με σκοπό να βελτιστοποιήσει την εμπειρία στο χώρο του πολιτισμού και να διεισδύσει σταδιακά σε νέους τομείς και βιομηχανίες.

Οι 5 βασικές έννοιες που υπηρετεί είναι οι ακόλουθες:

Η φιλοσοφία μας

Η βασική ιδέα της Aegean Solutions είναι η υιοθέτηση ενός Disruption Model, με σκοπό να βελτιστοποιήσει την εμπειρία στο χώρο του πολιτισμού και να διεισδύσει σταδιακά σε νέους τομείς και βιομηχανίες.

Οι 6 βασικές έννοιες που υπηρετεί είναι οι ακόλουθες:

Τεκμηρίωση – Ψηφιοποίηση

Ποιότητα στην συλλογή, τεκμηρίωση, οργάνωση και ψηφιοποίηση των δεδομένων. Το κάνουμε με επιτυχία στα έργα και το ενσωματώνουμε στα προϊόντα.

Σχεδιασμός

Σχεδιάζουμε για όλους και σύμφωνα με τις αρχές της διαλειτουργικότητας και συνεργατικότητας.

Εκπαίδευση

Τα μοντέλα δεδομένων, οι εφαρμογές και οι χρήστες υποβάλλονται σε έναν κύκλο δοκιμών και εκπαίδευσης για να εξελίσσονται συνεχώς προς το καλύτερο.

Διάχυση

Τα εργαλεία και οι εφαρμογές διαμοιράζονται μέσα από ποικίλα κανάλια και μέσα.

Καινοτομία

Αλλάζουμε τον τρόπο θέασης και μεταλλάσσουμε τα εργαλεία και τις εφαρμογές ώστε να προσεγγίσουμε νέους χρήστες και νέες αγορές.

Ποιότητα στην συλλογή, τεκμηρίωση, οργάνωση και ψηφιοποίηση των δεδομένων. Το κάνουμε με επιτυχία στα έργα και το ενσωματώνουμε στα προϊόντα.

Σχεδιάζουμε για όλους και σύμφωνα με τις αρχές της διαλειτουργικότητας και συνεργατικότητας.

Τα μοντέλα δεδομένων, οι εφαρμογές και οι χρήστες υποβάλλονται σε έναν κύκλο δοκιμών και εκπαίδευσης για να εξελίσσονται συνεχώς προς το καλύτερο.

Τα εργαλεία και οι εφαρμογές διαμοιράζονται μέσα από ποικίλα κανάλια και μέσα.

Αλλάζουμε τον τρόπο θέασης και μεταλλάσσουμε τα εργαλεία και τις εφαρμογές ώστε να προσεγγίσουμε νέους χρήστες και νέες αγορές.

Τι προσφέρουμε;

Προηγμένες υπηρεσίες στον τομέα του Πολιτισμού, του Τουρισμού και του Περιβάλλοντος με την χρήση των Τεχνολογιών Επαυξημένης και Τρισδιάστατης Πραγματικότητας, σε συνδυασμό με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την χρήση των Προσωπικών Βοηθών (Ai Chatbots)..

Τεκμηρίωση

Το περιεχόμενο των ψηφιακών εφαρμογών που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Η τεκμηρίωση είναι πάντα πλήρης και σύμφωνη με τα Διεθνή Πρότυπα Μεταδεδομένων. Οι ιστορίες πίσω από τα αντικείμενα είναι η ειδικότητα μας.

Mixed Reality

Δημιουργούμε ψηφιακές εφαρμογές που δημιουργούν μια νέα Μεικτή Πραγματικότητα. Ο χρήστης μπορεί να δει μπροστά του ψηφιακές αναπαραστάσεις, να διαδράσει μαζί τους και παράλληλα να συνομιλήσει με εικονικούς χαρακτήρες ιστορικής σημασίας.

AI Chatbots

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε Chatbots για κάθε είδους οργανισμό, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης NLP και ML. Οι χρήστες μπορούν να ρωτήσουν ελεύθερα ότι θέλουν και να λάβουν την σωστή απάντηση. Τα Chatbots εκπαιδεύονται και μαθαίνουν συνέχεια.

Τα έργα μας

Περισσότερα

Ας γνωριστούμε καλύτερα!

Μετάβαση στο περιεχόμενο