Η αιγαιου  solutions

έξυπνες λύσεις για όλους… και για εσας.

Η ιστορία

μας

Η Αιγαίου Solutions, Καινοτομικών Εφαρμογών & Νέων Τεχνολογιών Α.Ε., ιδρύθηκε τον Ιούλιο  του 2006 με έδρα την Μυτιλήνη. Το 2012 η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, διατηρώντας το γραφείο στη Μυτιλήνη ως υποκατάστημα. Η Αιγαίου Solutions Α.Ε. είναι μία εταιρεία με υψηλή εξειδίκευση στην επιστήμη και εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού, του περιβάλλοντος και σε δράσεις Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Από την ίδρυσή της η Αιγαίου Solutions Α.Ε. στελεχώνεται με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με σημαντική εμπειρία στις εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων, αφενός σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης και αφετέρου σε επίπεδο εμπορικής αξιοποίησης και πρακτικής εφαρμογής. Η εταιρεία στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για τους οργανισμούς – πελάτες της. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Αιγαίου Solutions Α.Ε. έχει δημιουργήσει την κατάλληλη επιχειρηματική δομή ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της αγοράς πληροφορικής.

H Αιγαίου Solutions Α.Ε.  είναι μία ανερχόμενη εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, καθώς διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στο χώρο των συστημάτων διαχείρισης, γνώσης και περιεχομένου, γεγονός το οποίο την καθιστά μοναδική στην ελληνική αγορά. Η τεχνογνωσία αυτή αφορά σε εφαρμοσμένο επίπεδο λύσεων πληροφορικής καθώς και σε θεωρητικό επίπεδο, γεγονός που επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων διαχείρισης γνώσης και περιεχομένου σε ιδιαίτερα πολύπλοκα περιβάλλοντα.

Αναδεικνύουμε τον πολιτισμό – Μεταδίδουμε αξίες

Η καινοτομία και οι νέες ιδέες αποτελούν τον πυρήνα της φιλοσοφία μας. Με σεβασμό στην παράδοση και τον πολιτισμό και με τα πιο σύγχρονα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία, η ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS Α.Ε. αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή σε εφαρμογές  πολιτιστικής προβολής και ανάπτυξης.

 

 

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί συστατικό στοιχείο της επιτυχίας και της ανάπτυξης της Αιγαίου Solutions Α.Ε.. Η εταιρεία επενδύει συνεχώς σε νέους ανθρώπους με πρωτοβουλίες, δημιουργικότητα, διάθεση για εργασία και συνεργατικό πνεύμα. Στην Αιγαίου Solutions Α.Ε.  προσφέρουμε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών και δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης σε τεχνολογίες αιχμής.
Η Αιγαίου Solutions Α.Ε. εξετάζει και αξιολογεί όλα τα βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση των υπαρχόντων ή μελλοντικών θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς. Οι αιτούντες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με e-mail στη διεύθυνση: info@aegeansolutions.com .

Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης των ιδρυμάτων η Αιγαίου Solutions Α.Ε. έχει την δυνατότητα να απασχολήσει φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα αναπτυσσόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κατά την πρακτική άσκηση στην εταιρεία Αιγαίου Solutions Α.Ε. οι ασκούμενοι φοιτητές αναλαμβάνουν αρμοδιότητες, οι οποίες προκύπτουν από τα έργα που υλοποιεί η εταιρεία, ανάλογα με την επιστημονική τους κατάρτιση.

Οι ενδιαφερόμενοι για πρακτική άσκηση στην εταιρεία Αιγαίου Solutions Α.Ε.  μπορούν είτε να στείλουν e-mail στη διεύθυνση: info@aegeansolutions.com, είτε να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τα γραφεία της εταιρείας.

Κεντρικά: Ηράκλειο Κρήτης, Μιλάτου 14, 71202

Τηλ:  2810 344554

Υποκ/μα: Μυτιλήνη,Αδραμυτίου 2Α , 81100

Τηλ: 22510 44168

Υποκ/μα: Θεσσαλονίκη,26ης Οκτωβρίου, 54627

Τηλ: 2310566630

 

Το διοικητικό συμβούλιο της  Αιγαίου Solutions Α.Ε. παρουσιάζεται ακολούθως.

Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος: Αλέξανδρος Τζωρτζακάκης

Ο Αλέξανδρος Τζωρτζακάκης είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Αλέξανδρος Τζωρτζακάκης είναι ιδρυτικό μέλος της Αιγαίου Solutions Α.Ε. και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ της εταιρείας.

Μέλος: Γιώργος Λιναρδάκης

Ο Γιώργος Λιναρδάκης είναι απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης με ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα καθώς και στις Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Έχει εργαστεί κατά το παρελθόν στον εκπαιδευτικό τομέα καθώς και σε εταιρείες πληροφορικής ως web developer. Από τον Οκτώβριο του 2013 εργάζεται στην εταιρεία Αιγαίου Solutions ΑΕ.. Ο Γιώργος Λιναρδάκης είναι μέλος του Δ.Σ. της Αιγαίου Solutions Α.Ε..

Μέλος: Μαρία Γαλανού

Η Μαρία Γαλανού είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει εργαστεί στον τραπεζικό τομέα και ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Από το Μάιο του 2009 εργάζεται στην εταιρεία Αιγαίου Solutions ΑΕ. Η Μαρία Γαλανού είναι μέλος του Δ.Σ. της Αιγαίου Solutions Α.Ε..

Τα βασικά επίπεδα εργασίας της  Αιγαίου Solutions Α.Ε. είναι δύο:

  • Οι ομάδες έργων, οι οποίες φέρνουν εις πέρας τα έργα που αναλαμβάνει η Αιγαίου Solutions Α.Ε. και οργανώνονται με βάση τις δραστηριότητες της εταιρείας.
  • Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο ερευνά συγκεκριμένες περιοχές μείζονος σημασίας για την Αιγαίου Solutions Α.Ε. και παράγει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίζεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας.

Η Οργανωτική Δομή της Αιγαίου Solutions Α.Ε. παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Η Αιγαίου Solutions Α.Ε., από την αρχή της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, έχει επιδείξει σημαντικό έργο σε πολλούς τομείς, αφενός σχεδιάζοντας και υλοποιώντας καινοτόμα προϊόντα και αφετέρου παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Αξιοσημείωτη είναι, μάλιστα, η επιστημονική, θεωρητική αλλά και πρακτική κατάρτιση και τεχνογνωσία που ανέπτυξε η εταιρεία, κυρίως σε έργα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στον τομέα του πολιτισμού. Η εμπειρία αυτή προσέφερε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην Αιγαίου Solutions Α.Ε., η οποία, στο εξής, δημιουργεί και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε πολιτιστικά ιδρύματα και οργανισμούς.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια δράσης, ως βασικοί στόχοι της Αιγαίου Solutions Α.Ε. θα μπορούσαν να αναφερθούν:

  • η ικανοποίηση ακόμη και των πιο εξειδικευμένων απαιτήσεων των οργανισμών και πελατών που απευθύνονται στην εταιρεία μας.
  • η αναβάθμιση της εταιρείας μέσα από τη διαρκή κατάρτιση και παρακολούθηση όλων των εξελίξεων στον αναπτυσσόμενο τομέα της πληροφορικής.
  • η διαμόρφωση ενός διαρκώς αναπτυσσόμενου ανταγωνιστικού προφίλ για την εταιρεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • η  διεύρυνση του πελατειακού πεδίου της εταιρείας στο εξωτερικό.
Κατεβάστε και διαβάστε το προφίλ της εταιρείας εδώ

Κατεβάστε τον ισολογισμό 2010 εδώ

Κατεβάστε τον ισολογισμό 2011 εδώ

Κατεβάστε τον ισολογισμό 2012 εδώ

Κατεβάστε τον ισολογισμό 2013 εδώ

Κατεβάστε τον ισολογισμό 2014 εδώ

Κατεβάστε τον ισολογισμό 2015 εδώ

Κατεβάστε τον ισολογισμό 2016 εδώ

Έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να υλοποιήσουμε την ιδέα σας

Η ομάδα μας

Η Αιγαίου Solutions Α.Ε. στελεχώνεται με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με σημαντική εμπειρία στις εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων, τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εμπορικής αξιοποίησης και πρακτικής εφαρμογής.

Share This