Ψηφιοποίηση ονομάζεται η διαδικασία μετατροπής στοιχείων όπως έγγραφου, κείμενου, εικόνας, ήχου και βίντεο από αναλογική σε ψηφιακή μορφή για την εισαγωγή τους στον υπολογιστή, ώστε να μπορέσουν να αποθηκευτούν και να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον χρήστη.

Ακολουθεί το δεύτερο στάδιο της ψηφιακής επεξεργασία των αρχείων που έχουν ψηφιοποιηθεί. Ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες πρακτικές τα ψηφιακά αντικείμενα μετατρέπονται σε κατάλληλα μεγέθη, χωρίς ψηφιακά σφάλματα, έτοιμα προς χρήση για το διαδίκτυο και άλλες ψηφιακές εφαρμογές.

Η Aegean Solutions διαθέτει τόσο τον απαραίτητο εξοπλισμό όσο και το απαραίτητο λογισμικό επεξεργασίας του ψηφιακού υλικού. Έμπειρα στελέχη με συμμετοχή σε αρκετά έργα ψηφιοποίησης αναλαμβάνουν την ψηφιακή διάσωση των αντικειμένων ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες πρακτικές ψηφιοποίησης.

Share This