Περιβάλλον, Τουρισμός
Προς υλοποίηση

Ψηφιακός Ξεναγός Πλοήγησης στην Ύπαιθρο της Ροδου
Ανάπτυξη Ψηφιακού Ξεναγού Πλοήγησης στην Ύπαιθρο της Ρόδου
Έτος υλοποίησης
2024

Ρόλος
Ανάδοχος

Φορέας έργου
Δήμος Ρόδου

Τοποθεσία
Ρόδος

Σκοπός του έργου είναι να παρέχει στον επισκέπτη της Ρόδου μία εναλλακτική περιηγητική εμπειρία στην ύπαιθρο με δυνατότητα να αποκομίσει πολύτιμες γνώσεις για την ιστορία και τη φύση της.
Το έργο περιλαμβάνει την αποτύπωση των διαδρομών (πεζοπορικών και κυρίως ποδηλατικών) και των σημείων ενδιαφέροντος σε χαρτογραφικό υπόβαθρο, καθώς και την ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής (Android/ iOS) που θα δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα για ψηφιακή διαδραστική περιήγηση στην ύπαιθρο της Ρόδου.

Το έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακού Ξεναγού Πλοήγησης στην Ύπαιθρο της Ρόδου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου LEADER / CLLD 2014-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο