Πολιτισμός
Υλοποιημένο

Λαογραφικά Μουσεία της Σάμου
Διαχείριση και Προβολή των Λαογραφικών Μουσείων της Σάμου, με χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Έτος υλοποίησης
2023

Ρόλος
Υπεργολάβος

Φορέας έργου
Δήμος Ανατολικής Σάμου

Τοποθεσία
Σάμος

Ήξερες ότι στη Σάμο υπάρχουν σε διάσπαρτες τοποθεσίες σε ολόκληρο το νησί 8 Λαογραφικά Μουσεία, τα οποία αποτυπώνουν, με τις συλλογές που φιλοξενούν, τη καθημερινή ζωή και τα πραδοσιακά επαγγέλματα μιας άλλης εποχής στο νήσι! Η Αιγαίου Solutions Α.Ε. δημιούργησε ένα ψηφιακό πολιτιστικό δίκτυο, συνδέοντας τα 8 Λαογραφικά Μουσεία της Σάμου, με την υλοποίηση μιας ιστοσελίδας, μιας εφαρμογής ψηφιακής διαδραστικής ξενάγησης και ενός AR app, χρησιμοποιώντας πολλές διαφορετικές τεχνολογίες αιχμής οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ξενάγησης και ψηφιακό περιεχόμενο στους επισκέπτες του κάθε Μουσείου.
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά.

Το εργο με Κωδικό ΟΠΣ 5032678 υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο