Πολιτισμός
Υλοποιημένο

Ψηφιακές εφαρμογές για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου
Έτος υλοποίησης
2023

Ρόλος
Ανάδοχος

Φορέας έργου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Τοποθεσία
Άγιος Νικόλαος

Το έργο αφορά στην υλοποίηση καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών, που πλαισιώνουν την προσφάτως ανακαινισμένη Μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου. Μέσα από διαφορετικές τεχνολογίες αιχμής (εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, πολυμεσικές εφαρμογές κ.ά.), με πλούσιο περιεχόμενο (κείμενα, βίντεο, δισδιάστατες και τρισδιάστατες φωτογραφικές και σχεδιαστικές απεικονίσεις και αναπαραστάσεις) παρουσιάζονται οι σπάνιες συλλογές του Μουσείου που χρονολογούνται από την Τελική Νεολιθική έως και την Οθωμανική περίοδο.

Το υποέργο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο