Πολιτισμός
Υλοποιημένο

Προβολή Μουσικού Πολιτισμού του Βορείου Αιγαίου
Ψηφιακές Εφαρμογές Προβολής του Μουσικού Πολιτισμού του Βορείου Αιγαίου, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής
Έτος υλοποίησης
2024

Ρόλος
Ανάδοχος

Φορέας έργου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Τοποθεσία
Λέσβος

Το έργο αποσκοπεί στην προστασία και ανάδειξη της Μουσικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς των νησιών του Βορείου Αιγαίου από τον 19ο έως τον 20ό αιώνα. Ο χρήστης μέσω της ιστοσελίδας που αναπτύχθηκε για το συγκεκριμένο σκοπό, έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τους μουσικούς των νησιών οι οποίοι έχουν διατηρήσει αναλλοίωτη τη μουσική παράδοση του τόπου τους, να τους ακούσει ή ακόμα και να τους δει μέσα από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και να ανακαλύψει παραδοσιακά μουσικά όργανα που μέχρι σήμερα αποτελούν σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού ενός νησιού. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί δύο εκπαιδευτικές εφαρμογές, όπου προσφέρονται διαδραστικές και ευχάριστες δραστηριότητες σε μαθητές, προκειμένου να εξοικειωθούν με τη μουσική κληρονομιά και την ιστορία του Βορείου Αιγαίου. Τέλος, δημιουργήθηκαν είκοσι εκπαιδευτικά βίντεο παραδοσιακών μουσικών εκτελέσεων στα οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακούσει και να μάθει παραδοσιακούς σκοπούς των νησιών.

Υποέργο 2: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακές Εφαρμογές Προβολής του Μουσικού Πολιτισμού του Βορείου Αιγαίου, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής» του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κωδικό ΟΠΣ 5093176 υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Μετάβαση στο περιεχόμενο