Τουρισμός
Υλοποιημένο

Smart Tour Cyprus
Ψηφιακή ανάδειξη τουριστικής κληρονομιάς και εμπειρίας – SMART TOUR CYPRUS
Έτος υλοποίησης
2023

Ρόλος
Ανάδοχος

Φορέας έργου
Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου

Τοποθεσία
Κύπρος

Στο πλαίσιο του έργου «Νησιά και Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου» – SMART TOUR και με στόχο την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και της φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, δημιουργήθηκαν 10 θεματικές τουριστικές διαδρομές σε όλη την Κύπρο.
Οι χρήστες καλούνται να τις ανακαλύψουν μέσα από την εφαρμογή περιήγησης Smart Tour Cyprus, ενώ οι πέντε από τις δέκα διαδρομές αξιοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική εφαρμογή για κινητές συσκευές Cyprus Routes AR, που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά άνω των 8 ετών. Απώτερος στόχος της είναι να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των παιδιών για την πολιτιστική κληρονομιά της ιστορικής Μεγαλόνησου, καθώς και για τη φυσική της ομορφιά.

Το υποέργο «Υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών προβολής IOT και εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου
(SMART TOUR)» (ΑΡ. 4.3.3 πράξης Smart Tour)» του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου – Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο