Πολιτισμός, Τουρισμός
Υλοποιημένο

Ψηφιακές Αρχαιολογικές Διαδρομές Λήμνου
Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου – Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών
Έτος υλοποίησης
2023

Ρόλος
Υπεργολάβος

Φορέας έργου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (ΕΦΑΛ)

Τοποθεσία
Λήμνος

Οι Αρχαιολογικές διαδρομές της Λήμνου αναπτύχθηκαν ώστε να προσφέρουν στους επισκέπτες χρήσιμες πληροφορίες για τους αρχαιολογικούς χώρους που εντοπίζονται στο νησί και διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν ώστε να τους ανακαλύψουν. Με αυτό τον τρόπο, τους δίνεται η δύνατότητα να γνωρίσουν την πλούσια ιστορία του νησιού και να κατανοήσουν την πολιτιστική κληρονομιά της Λήμνου. Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει την διαδρομή που επιθυμεί να ακολουθήσει έχοντας ως βασικό εργαλείο την εφαρμογή ή την ιστοσελίδα, εντοπίζοντας με ευκολία τους αρχαιολογικούς χώρους μέσα από ψηφιακό χάρτη ενώ του προσφέρονται σημαντικές πληροφορίες τόσο για το μνημείο όσο και για τη διαδρομή που ακολουθεί, όπως πληροφορίες για την απόσταση και την εκτιμώμενη διάρκεια. Στα συνολικά 12 σημεία ενδιαφέροντος των διαδρομών έχουν εγκαντασταθεί beacons και QR codes σε πινακίδες που τοποθετήθηκαν στα μνημεία, ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πρόσθετο ψηφιακό περιεχόμενο με τη χρήση του κινητού του ή του tablet και online από τα QR codes και offline με τη χρήση beacons.

Υποέργο 2: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου – Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, με κωδικό ΟΠΣ 5030398 υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014- 2020)

Μετάβαση στο περιεχόμενο