Πολιτισμός, Τουρισμός
Υλοποιημένο

Ψηφιακές Αρχαιολογικές Διαδρομές Λέσβου
Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λέσβου – Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών – Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης
Έτος υλοποίησης
2023

Ρόλος
Υπεργολάβος

Φορέας έργου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (ΕΦΑΛ)

Τοποθεσία
Λέσβος

Οι αρχαιολογικές διαδρομές της Λέσβου δημιουργήθηκαν με στόχο να ικανοποιήσουν την ανάγκη των τουριστών και των ντόπιων να εξερευνήσουν τους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. Οι επισκέπτες, είτε μέσω της mobile εφαρμογής είτε μέσω της ιστοσελίδας, μπορούν να ενημερωθούν για το δίκτυο των Αρχαιολογικών Διαδρομών και με αφετηρία το Κέντρο Πληροφόρησης που βρίσκεται στο Κάτω Κάστρο της Μυτιλήνης, να ξεκινήσουν την περιήγησή τους στα αρχαιολογικά μνημεία, αναλόγως τον διαθέσιμο χρόνο που διαθέτουν και τα ενδιαφέροντά τους. Ειδικότερα, μπορούν να επιλέξουν τη διαδρομή που τους ενδιαφέρει με βάση τρία βασικά κριτήρια ταξινόμησης: γεωγραφικά, χρονολογικά και θεματικά. Επίσης, σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος, έχουν εγκατασταθεί πινακίδες με τεχνολογίες Qr codes και Beacons όπου καθιστούν τη περιήγησή τους ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, καθώς παρέχουν εκτενείς πληροφορίες σχετικά με το μνημείο που βλέπουν, μέσω διαφόρων οπτικοακουστικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων κειμενικών περιγραφών και φωτογραφιών.

Υποέργο 2: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» στο πλαίσιο του έργου
«Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λέσβου – Δημιουργία
Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών – Δημιουργία Κέντρου
Πληροφόρησης» της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, με κωδικό ΟΠΣ
5030389 υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Μετάβαση στο περιεχόμενο