Αρχεία - Βιβλιοθήκες, Πολιτισμός
Υλοποιημένο

Ψηφιοποίηση και εφαρμογές για το Αρχείο Γιώργου Αμαργιανάκη
Ψηφιοποίηση και εφαρμογές προβολής του αρχείου του Γιώργου Αμαργιανάκη (παραδοσιακή μουσική της Κρήτης)
Έτος υλοποίησης
2023

Ρόλος
Ανάδοχος

Φορέας έργου
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Πανεπιστημίου Κρήτης

Τοποθεσία
Ηράκλειο

Η έρευνα και το συγγραφικό έργο του Γιώργου Αμαργιανάκη επικεντρώθηκε στην εθνομουσικολογία και την ιστορία της μουσικής, από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο ως τις μέρες μας, ενώ κατάφερε να συγκεντρώσει και διασώσει ένα μεγάλο μουσικό – ιστορικό αρχείο. Μέρος αυτού του αρχείου φυλάσσεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και διασώζει σπάνιες ηχογραφήσεις παραδοσιακής κρητικής μουσικής, σημαντικές ηχογραφήσεις κομβικών προσωπικοτήτων της λόγιας μουσικής στην Ελλάδα, αλλά και ηχογραφήσεις άλλων εκδηλώσεων εξωστρεφούς δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες κ.ά.).
Το πλούσιο αυτό υλικό, που αποτελείται από αναλογικές κασέτες ήχου, μπομπίνες και κασέτες dat, ψηφιοποιήθηκε και είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό μέσα από ένα πολλαπλά κανάλια πληροφόρησης.
Ανακαλύψτε τους θησαυρούς της κρητικής μουσικής μέσα από το αποθετήριο και πλοηγηθείτε στους μουσικούς τόπους της Κρήτης και τους Κρήτες καλλιτέχνες, που άφησαν έντονο το αποτύπωμά τους στην εξέλιξη της μουσικής παράδοσης του νησιού, μέσα από την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) και τις εκπαιδευτικές εφαρμογές που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Γλώσσα: ελληνικά, αγγλικά

Το έργο «Ψηφιοποίηση και εφαρμογές προβολής του αρχείου του Γιώργου Αμαργιανάκη (παραδοσιακή μουσική της Κρήτης)» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο