Αρχεία - Βιβλιοθήκες, Ιστορία
Υλοποιημένο

Ψηφιοποίηση αρχείου Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Ψηφιοποίηση και προβολή του έντυπου αρχείου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Έτος υλοποίησης
2023

Ρόλος
Υπεργολάβος

Φορέας έργου
Δήμος Ηρακλείου

Τοποθεσία
Ηράκλειο

Το έργο αφορά στον εμπλουτισμό της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ιστορικών Εγγράφων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης με νέο τεκμηριωμένο και ψηφιοποιημένο υλικό από το πολύτιμο αρχείο των εφημερίδων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Η αναζήτηση στο περιεχόμενο των εφημερίδων μπορεί να γίνει και μέσω οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.
Στο πλαίσιο του έργου, ακόμη, υλοποιήθηκε εφαρμογή η οποία δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να περιηγηθεί στους χώρους της Βικελαίας και να έχει μια πρώτη γνωριμία με το ιστορικό της αρχείο και ειδικότερα με το Αρχείο εφημερίδων-περιοδικών. Στην εφαρμογή παρουσιάζονται πληροφορίες και άλλα πολυμεσικά στοιχεία με καινοτόμο τρόπο με την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality).
Επίσης, οι χρήστες μπορούν, μέσα από τη διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή με τίτλο «Ξεφυλλίστε την ιστορία του Ηρακλείου», να εξερευνήσουν το αρχείο εφημερίδων και να ανακαλύψουν ιστορικές πτυχές της κρητικής πρωτεύουσας.

Το έργο «Ψηφιοποίηση και Προβολή του Έντυπου Αρχείου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο