Αρχεία - Βιβλιοθήκες, Πολιτισμός
Υλοποιημένο

Εφαρμογές για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου
Ψηφιοποίηση και προβολή του αρχείου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου
Έτος υλοποίησης
2023

Ρόλος
Ανάδοχος

Φορέας έργου
Δήμος Ρεθύμνου

Τοποθεσία
Ρέθυμνο

Για τις ανάγκες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης δημιουργήθηκε νέα σύγχρονη ιστοσελίδα, το υλικό της οποίας παρουσιάζεται σε διακριτές ενότητες. Οι ενότητες αφορούν τη Βιβλιοθήκη και την ιστορία της, τις υπηρεσίες που προσφέρει, τις δράσεις που υλοποιεί, καθώς επίσης γίνεται παρουσίαση των νέων ψηφιακών εφαρμογών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, δηλαδή του Ψηφιακού αρχείου, του Χρονολογίου της Ιστορίας της πόλης του Ρεθύμνου και της Εκπαιδευτικής εφαρμογής.
Ειδικότερα, στην ενότητα «Ψηφιακό αρχείο» έχει αναρτηθεί όλο το ψηφιοποιημένο υλικό σε τόμους, στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση το κοινό. Συνολικά ψηφιοποιήθηκαν 152 τόμοι έντυπου υλικού (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά), με 76.500 λήψεις, καθώς και 580 τεκμήρια αρχειακού υλικού, μεταξύ αυτών 280 αρχιτεκτονικά σχέδια μεγάλων διαστάσεων.
Μέσω της εκπαιδευτικής εφαρμογής με τίτλο «Το Ρέθυμνο του 20ού αιώνα», οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Ρέθυμνο με έναν παιγνιώδη κι ευχάριστο τρόπο.

Το έργο «Ψηφιοποίηση και προβολή του αρχείου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο