Ιστορία, Πολιτισμός
Υλοποιημένο

Ψηφιοποίηση και προβολή των συλλογών πολιτισμού του Δήμου Χανίων
Ψηφιοποίηση και προβολή των συλλογών πολιτισμού του Δήμου Χανίων
Έτος υλοποίησης
2023

Ρόλος
Ανάδοχος

Φορέας έργου
Δήμος Χανίων

Τοποθεσία
Χανιά

Το έργο αφορά στην τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προβολή με καινοτόμες εφαρμογές του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Χανίων: της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, της Δημοτικής Πινακοθήκης και του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου.
Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση αρχείων από τις συλλογές της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενώ υλοποιήθηκε ένα ψηφιακό αποθετήριο στα πρότυπα της Europeana, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των σχετικών υπηρεσιών (προβολή, έρευνα, εντοπισμό κ.λπ.), θα αναδεικνύει τη γνώση σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά των Χανίων και θα προσφέρει την πρόσβαση σε αυτήν με εύχρηστους και καινοτόμους τρόπους. Για τη Βιβλιοθήκη υλοποιήθηκε ακόμη μία εκπαιδευτική εφαρμογή με τίτλο «Οι θησαυροί της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων», με σκοπό να εξοικειώσει παιδιά όλων των σχολικών βαθμίδων με την Δημοτική βιβλιοθήκη Χανίων και με το περιεχόμενό της.

Το έργο «Ψηφιοποίηση και προβολή των συλλογών πολιτισμού του Δήμου Χανίων» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο