Τουρισμός
Υλοποιημένο

UNESCO ΚΡΗΤΗΣ
Branding περιοχών UNIESCO Κρήτης
Έτος υλοποίησης
2023

Ρόλος
Υπεργολάβος

Φορέας έργου
Περιφέρεια Κρήτης

Τοποθεσία
Κρήτη

Δικαιολογημένα 4 περιοχές της Κρήτης – το Εθνικό Πάρκο Λευκών Ορέων και τα Αστερούσια Όρη ως «Απόθεμα της Βιόσφαιρας» και ο Ψηλορείτης και η Σητεία ως Γεωπάρκα – είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα UNESCO. Ο μοναδικός ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος του νησιού συντέλεσαν στην ένταξη των θέσεων αυτών μεταξύ των προστατευόμενων περιοχών της UNESCO. Στα πλαίσια του έργου μέσα από ένα σύνολο δράσεων και ψηφιακών εφαρμογών αναδεικνύεται ο κρητικός τρόπος ζωής, το Κρητικό περιβάλλον και το πολιτιστικό του απόθεμα.
Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκε ένα σύνολο δράσεων συμβατικής και ψηφιακής σήμανσης εντός των περιοχών UNESCO Κρήτης. Ειδικότερα, σχεδιάστηκαν ένα σύνολο ψηφιακών καινοτόμων εφαρμογών που προβάλουν τις περιοχές UNESCO, τοποθετήθηκαν σύγχρονες πινακίδες ενημέρωσης και πληροφόρησης σε επιλεγμένα σημεία των περιοχών και τέλος έλαβε χώρα μία καμπάνια προβολής στα διεθνή ΜΜΕ και σε ψηφιακές πλατφόρμες.
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Το έργο με κωδικό ΟΠΣ: 5057228 υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020»

Μετάβαση στο περιεχόμενο