Τουρισμός
Υλοποιημένο
Ερευνητικό

JoinOut
JoinOut – Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου
Έτος υλοποίησης
2023

Ρόλος
Συντονιστής

Φορέας έργου
ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε., MCBS, NEUROLINGO, DRAXIS, CHOOSE, KAPPA STUDIES, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΑΚΟΜΜ, ΔΕΠΑΝΑΛ, GREEK FERRIES, ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε., ALTERVISION ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ Α.Ε.

Τοποθεσία
Ηράκλειο Κρήτη

Στις μέρες μας η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αποτελεί ζητούμενο για κάθε τουριστική περιοχή. Το JoinOut ‘’γεννήθηκε’’ για να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν με καινοτόμο τρόπο και βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά του συντελώντας στην αειφορία του τουρισμού υπαίθρου στην Ελλάδα. Το JoinOut είναι, με λίγα λόγια, μια οργανωμένη δράση που στόχο έχει να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να διαδώσει νέα τεχνολογικά μοντέλα, να ενισχύσει το δίκτυο e-παιθρος και να παραδώσει ένα βιώσιμο οικοσύστημα συνεργιών και συνεργασιών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Η Aegean Solutions A.E, σχεδίασε και υλοποίησε ένα εργαλείο επιχειρηματικής ευφυιάς για τον αγροτουρισμό στην Κρήτη, όπου παρουσιάζονται στατιστικά τουριστικά δεδομένα σε μορφή πινάκων, γραφημάτων και χαρτών. Οι τελικοί χρήστες, επιχειρήσεις και επισκέπτες, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο και να το αξιοποιήσουν οι μεν για να λάβουν απόφάσεις για την βελτίωση των υπηρεσιών τους και οι δε για το ποια περιοχή μπορεί να ικονοποιήσει τα τουριστικά τους ενδιαφέροντα.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ: 2η πρόσκληση».

Μετάβαση στο περιεχόμενο