Πολιτισμός
Υλοποιημένο
Ερευνητικό

MEMOBOT
MEMOBOT – Συνομιλώντας με τον Νίκο Καζαντζάκη: Έξυπνες εμπειρίες Μεικτής Πραγματικότητας
Έτος υλοποίησης
2023

Ρόλος
Συντονιστής

Φορέας έργου
Αιγαίου Solutions A.E.
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρία Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών
Μουσείο Καζαντζάκη

Τοποθεσία
Ηράκλειο Κρήτη

Έλα να γνωρίσεις το MEMOBOT και να συνομιλήσεις με τον Νίκο Καζαντζάκη! Συνδυάζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη με τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας υλοποιήθηκε ένα καινοτόμο έργο σε συνεργασία με το Μουσείο Καζαντζάκη, όπου αναπαριστούμε τον Νίκο Καζαντζάκη στο γραφείο του στην Αντίμπ της Γαλλίας.
Οι χρήστες χρησιμοποιώντας μάσκες εικονικής πραγματικότητας, εισέρχονται στον εικονικό χώρο, όπου μπορούν να συζητήσουν με τον Νίκο Καζαντζάκη, να τον ρωτήσουν με φυσική φωνή πληροφορίες για την ζωή και το έργο του και να λάβουν μία άμεση απάντηση. Το πιο σημαντικό είναι ότι με την χρήση των τεχνολογιών της Τεχνητής Νοημοσύνης το ψηφιακό avatar του συγγραφέα μπορεί συνεχώς να εκπαιδεύεται, να μαθαίνει και να τροφοδοτείται με νέες ερωτήσεις και απαντήσεις, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα στην οποία παρουσιάζεται».

Το έργο, με κωδικό: Τ2ΕΔΚ-03334, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο