Στήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Κρήτης

Στήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Κρήτης

Στήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Κρήτης Το έργο Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η τροφοδότηση και η συντήρηση διαδικτυακής Πύλης η οποία θα οργανώνει και θα αποτυπώνει το σύνολο των...
Υπηρεσίες παραμετροποίησης  – εμπλουτισμού αρχείου  ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ιστορικών Εγγράφων

Υπηρεσίες παραμετροποίησης – εμπλουτισμού αρχείου ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ιστορικών Εγγράφων

Υπηρεσίες παραμετροποίησης – εμπλουτισμού αρχείου ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ιστορικών Εγγράφων Το έργο Στο πλαίσιο της πολιτιστικής  πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου, κρίνεται σκόπιμη η τεκμηρίωση των εγγραφών του αρχείου της Δημογεροντίας, η εισαγωγή των μεταδεδομένων...
Εικονικές περιηγήσεις στην Αρχιτεκτονική του Πειραιά

Εικονικές περιηγήσεις στην Αρχιτεκτονική του Πειραιά

Εικονικές περιηγήσεις στην Αρχιτεκτονική παράδοση του Πειραιά Το έργο Οι Εικονικές περιηγήσεις στον Πειραιά αποτελούν μία ολοκληρωμένη ψηφιακή δράση εικονικών περιηγήσεων oπου με κύριο μέσο τις κινητές συσκευές, ο χρήστης με αφετηρία το Ίδρυμα Λασκαρίδη θα περιηγείται...
Ψηφιακές δράσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Ψηφιακές δράσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού μουσείου Ηρακλείου Το έργο Οι συνεργαζόμενοι εταίροι του έργου προχωρούν στην υλοποίηση ενός έργου που περιλαμβάνει εργασίες για την ψηφιοποίηση/τεκμηρίωση υλικού από τις συλλογές του...
Οι Γεώτοποι της Λήμνου

Οι Γεώτοποι της Λήμνου

Οι γεωτόποι της Λήμνου Το έργο Η Λήμνος διαθέτει μια σειρά γεωτόπων που αντανακλούν την πολύπλοκη γεωιστορική εξέλιξη του νησιού και γενικότερα της περιοχής του ΒΑ Αιγαίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το Απολιθωμένο Δάσος της Λήμνου που αποτελεί ένα ιδιαίτερα...