Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής

Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής

Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής Το έργο Στόχος του έργου «Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση...
Ψηφιακή ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Λέσβου

Ψηφιακή ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Λέσβου

Ψηφιακή ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Λέσβου Το έργο Το έργο “Ψηφιακή ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Λέσβου” αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δράσης πληροφόρησης για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου με κύριο άξονα: μία διαδικτυακή...
Τρισδιάστατη Προβολή Κάστρου Μύρινας

Τρισδιάστατη Προβολή Κάστρου Μύρινας

Τρισδιάστατη Προβολή Κάστρου Μύρινας Το έργο Αντικείμενο του έργου «Τρισδιάστατη Προβολή Κάστρου Μύρινας» είναι: η δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων, η δημιουργία εφαρμογής 3D διαδραστικής ξενάγησης, η δημιουργία εικονικών χώρων σε 3 χρονολογικές περιόδους, η...
Ψηφιακές διαδρομές στο Αμάρι

Ψηφιακές διαδρομές στο Αμάρι

Ψηφιακές διαδρομές στο Αμάρι Το έργο Το έργο μέσα από εφαρμογές και σύγχρονα εργαλεία στοχεύει στην τοπική αειφόρο ανάπτυξη του Αμαρίου και του Κεντρικού Ρεθύμνου γενικότερα, στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στη δημιουργία κινήτρων, μέσω πρωτότυπων συστημάτων που...
Ψηφιακό Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού

Ψηφιακό Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού

Ψηφιακό Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού Διαδραστικό Χρονολόγιο Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ. Η πρόταση προβλέπει την δημιουργία ενός ψηφιακού μουσείου. Ψηφιακό μουσείο είναι η προσομοίωση...