Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για την κατάρτιση του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για την κατάρτιση του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας Τεχνική βοήθεια για την κατάρτιση του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Το έργο που υλοποίησε η Aegean Solutions A.E. αφορούσε την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην κατάρτιση της...
Στρατηγική  για τον πολιτισμό στην περιφέρεια Κρήτης 2020-2030

Στρατηγική για τον πολιτισμό στην περιφέρεια Κρήτης 2020-2030

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας Στρατηγική για τον πολιτισμό στην περιφέρεια Κρήτης 2020-2030 Το έργο που υλοποίησε η Aegean Solutions A.E. αφορούσε την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κρήτης, για την εκπόνηση μίας ολοκληρωμένης...
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για την κατάρτιση του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ Περιφέρειας Κρήτης

Συμβουλος υποστηριξης της ΕΥΔ Περιφερειας Κρητης για την ανάδειξη και προετοιμασία πιλοτικών καινοτόμων δράσεων της RIS Crete στον τομέα των εφαρμογών Τ.Π.Ε. στον Τουρισμό και τον Πολιτισμό. Υπηρεσια Συμβουλου Η Aegean Solutions Α.Ε. ως σύμβουλος υποστηρίξε την ΕΥΔ ΕΠ...
Στρατηγική  για τον πολιτισμό στην περιφέρεια Κρήτης 2020-2030

Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Τεχνικος Συμβουλος Υποστηριξης της ΕΥΔ Περιφερειας Βορειου Αιγαιου για την εξειδίκευση και προώθηση της υλοποίησης πολιτιστικών δράσεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013. Διαδικτυακη πυλη Η εν λόγω υπηρεσία του Συμβούλου που προσέφερε η...
Σύμβουλος προετοιμασίας μηχανισμού για Καινοτομία

Σύμβουλος προετοιμασίας μηχανισμού για Καινοτομία

Συμβουλος προετοιμασιας μηχανισμου για Καινοτομια Υπηρεσια Συμβουλου Το έργο αφορούσε την περιγραφή του μηχανισμού Καινοτομίας και Έξυπνης Εξειδίκευσης, ο οποίος είναι δυνατόν να αναπτυχθεί στην νέα Προγραμματική Περίοδο ώστε να υπηρετήσει την νέα πολιτική της...