Υπηρεσίες

Έξυπνες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνίας…

Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση

Τεκμηριώνουμε και ψηφιοποιούμε, με όλες τις προδιαγραφές, αρχεία βιβλιοθηκών, εκθέματα μουσείων, τοπόσημα, διάφορα έγγραφα, βιβλία, εφημερίδες,  χάρτες, αρχιτεκτονικά σχέδια κ.ά.

Ψηφιακοί βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης (AI Chatbots)

Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε  AI Chatbots για κάθε τύπο διεπαφής: ιστοσελίδες, πολυμεσικές εφαρμογές, εκπαιδευτικές εφαρμογές, VR και AR εμπειρίες.

Εικονικής και επαυξημένη πραγματικότητας

Αναπτύσσουμε διαδραστικές VR εμπειρίες και έξυπνα AR apps με πλούσιο πολυμεσικό περιεχόμενο για κινητές συσκευές και γυαλιά εικονικής και μεικτής Πραγματικότητας.

Ψηφιακά αποθετήρια αρχείων

Δημιουργούμε Ψηφιακά αποθετήρια προσαρμοσμένα στα πρότυπα μεταδεδομένων του ΕΚΤ και της EUROPEANA και διασυνδεσιμότητα με κάθε τύπο εφαρμογής.

Διαδικτυακές πύλες

Αναπτύσσουμε Διαδικτυακές πύλες για μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς, για την ανάδειξη τουριστικών περιοχών και για την προώθηση περιοχών με ιδιαίτερο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.

Εφαρμογές για οθόνες αφής

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εφαρμογές για οθόνες αφής, infokiosks, περιβάλλον διαδικτύου, εκπαιδευτικές εφαρμογές, cηφιακά χρονολόγια και εικονικές περιηγήσεις 360°.

Εφαρμογές περιήγησης

Δημιουργούμε εφαρμογές περιήγησης με πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και τουριστικό περιεχόμενο για κινητές συσκευές με χρήση τεχνολογιών γεωεντοπισμού και QR codes.

Video παραγωγές

Προχωράμε στην παραγωγή Video (Promotion, Storytelling και infographic) με πλούσιο πολυμεσικό περιεχόμενο, υλικό συνεντεύξεων, υπότιτλους σε άλλες γλώσσες και ήχο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο